Novinky

Emisní třídy kotlů

 

Novela zákona o ochraně ovzduší

 • Vážení zákazníci, tento týden 29.5. podepsal prezident Klaus Novelu zákona o ochraně ovzduší, která tak v roce 2012 vstoupí v platnost.
 • Mezi hlavní důsledky novely patří ty, které již dříve byly v médiích prezentovány:
 • od 1.1.2014 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy (ty dnes tvoří cca 75 % všech prodávaných kotlů na tuhá paliva)
 • od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší. Podle dostupných informací je BENEKOV dnes jediný český výrobce automatických kotlů na uhlí do 50 kW, jehož kotle splňují parametry 4. třídy.Klesá zájem o kotle na tuhá paliva

 • České domácnosti si vloni pořídily jen 33 000 kotlů na tuhá paliva, což představuje meziroční pokles o 14%. Přitom by se měl náš trh s technikou pro vytápění v důsledku povinných výměn kotlů do roku 2022 razantně změnit. Pokud jde o tuhá paliva..Spalování hnědého uhlí

 • Vážení zákazníci, v některých českých médiích byla v posledním týdnu zveřejněna informace, že novelou zákona o ochraně ovzduší byl schválen zákaz spalování hnědého uhlí. Jedná se o nepravdivou informaci.
 • Novela zákona o ochraně ovzduší v § 17, odstavec 5 stanovuje, že: „Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.“
 • Hnědé uhlí ořech 2 používané v automatických kotlích v ČR nespadá do definice „hnědé uhlí energetické“ a zákon o ochraně ovzduší spalování hnědého uhlí ořech 2 v automatických kotlích nezakazuje.
 • Spalování lignitu, uhelných kalů nebo hnědého uhlí energetického bude postihováno pokutou až 50.000,- Kč.
Zdroj fi. Benekov

Připravovaný zákon o emisních třídách kotlů

 • Tímto Vás chceme informovat o pravděpodobné situaci na trhu ve vytápěcí technice (fosilní paliva, biomasa) v budoucnu, následujících letech. Chceme Vás uchránit před koupí produktu sice levnějšího, ale nesplňujícího nařízení vlády, případně nesplňující požadavků na emise. Již nějakou dobu se projednává zrušení prodeje kotlů emisní třídy 1 a 2- třídy dle normy ČSN EN 303-5 na českém trhu. Platnost byla navrhována od roku 2014, nyní se mluví o roce 2016.
 • V případě schválení tohoto zákona asi nastane situace, že se kotle nesplňující tyto emisní parametry (kotle třídy 1,2) nebudou moci prodávat v ČR a pravděpodobně v následujícím určitém časovém intervalu bude nařízeno odstavení kotlů nesplňujících příslušné emisní normy, případně provoz těchto kotlů bude pravděpodobně zpoplatněn „ekologickou daní“ (debatuje se až o částce 10000,-/rok).

Proto před nákupem nového kotle zvažujte také tento faktor- splňují vybrané kotle:

 • třída kotle 3 dle normy ČSN EN 303-5
 • kotle musí splňovat požadavky Nařízení Vlády číslo 163/2002 Sb
 • Výběrem kotle splňujícího tyto parametry následně budete mít minimálně zdroj tepla schválený pro ČR a případně se i vyhnete problémům v budoucnu.

Kotle dodávané firmou Večeřa Pavel splňující uvedené parametry:

 • Benekov
 • BENEKOV LT 20, LT 25, LT 30, LT 35, LT 40
 • BENEKOV C 15, C 25, C 50
 • BENEKOV C15P, C25P, C50P
 • BENEKOV R15, R25, R50
 • BENEKOV S25, S50
 • CosmoTHERM U 25, U 35, G 50
 • BENEKOV L 25, L35
 • BENEKOV D25
 • Všechny výše uvedené modely kotlů splňují parametry minimálně 3. třídy podle normy ČSN EN 303-5.
 • Všechny výše uvedené modely splňují požadavky Nařízení Vlády číslo 163/2002 Sb.
 • Atmos
 • ATMOS AC
 • ATMOS C…S
 • ATMOS DC…
 • ATMOS R…
 • ATMOS P…
 • ATMOS DC…SP
 • Všechny výše uvedené modely kotlů splňují parametry minimálně 3. třídy podle normy ČSN EN 303-5.
 • Mezi kotle nesplňující tyto kritéria většinou patří kotle, které nemají řízené spalování (standardní prohořívací kotle) a kotle které jsou dodávány zahraničními firmami. - Značná finanční úspora v nerealizovaných atestech produktů.

Důležitá informace ohledně spalování hnědého uhlí.

 • V některých českých médiích byla v posledním týdnu zveřejněna informace, že novelou zákona o ochraně ovzduší byl schválen zákaz spalování hnědého uhlí. Jedná se o nepravdivou informaci.
 • Novela zákona o ochraně ovzduší v § 17, odstavec 5 stanovuje, že: „Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.“
 • Hnědé uhlí ořech 2 používané v automatických kotlích v ČR nespadá do definice „hnědé uhlí energetické“ a zákon o ochraně ovzduší spalování hnědého uhlí ořech 2 v automatických kotlích nezakazuje.
 • Spalování lignitu, uhelných kalů nebo hnědého uhlí energetického bude postihováno pokutou až 50.000,- Kč.